Kontingent

Her er oversikt på hva man skal betale for medlemskap i SSK; aktive – voksne medlemmer skal betale A-medlemskap som hovedregel. Man MÅ ha dette i orden for å delta i turneringer…

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). 

NB kontingent betales inn til 3201 08 91581

Nye spillere må oppgi Navn; fødselsdato; Adresse og e-mail; betal på nettet, men send også Per Blikra en mail med dine detaljer; per.blikra@lyse.net

tk

Reklamer

MaratonTurneringen våren 2018 – status etter 3 runder

Her er ståa etter 3 runder

image001.pngimage002.png

og her er linkene til resultatene

Gruppe A:

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=HurtigtemaBenkoklubbvar2018-StavangerSjakklubb

 

Gruppe B:

http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=Benkotematurneringevaren2018-StavangerSjakklubb

 

tk

TEMAkveld 29.01.18 BENKÖ-gambit

TK har i mange år vært glad å spille den såkalte Benkö-gambiten . Jeg (som jo er TK)  vil innlede og snakke litt om hvilke prinsipper som gjør seg gjeldende i denne spesielle åpningen og også reklamere for at der mulig for en middels klubbspiller å senke noen skalper på 23hundretallet med åpningen… begrepene jeg finner interessante er gambit – åpne linjer – klare planer – faste ideer om det er bra å bytte ut feks dronningen, men også mer subtile prinsipper som penetrasjon, kvelning og sentralisering- ikke det minst er et abstrakt og virksomt begrep spør du meg…

Dette skal altså snakkes om – med bilder -på en alkoholfri mandagskveld med en gjeng spillelystne menn…

tk

REFERAT ÅRSMØTE 15.01.18

REFERAT ÅRSMØTE I STAVANGER SJAKKLUBB 15.01.18

 

referat

sak 1; godkjenning av innkalling; innkallingen ble godkjent.

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK Larsen ble valgt til begge deler

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem foreløpig regnskap som ble godkjent uten innvendinger. Revisor-attestert regnskap vil bli lagt frem om et par uker – det vil bli publisert på ”tvilsomttrekk”-bloggen

sak 4; valg av styre/revisor; Valgkomite for 2018 var Atle Larsen og Eirik Kyrkjebø.

leder; TK Larsen                    (på valg); TK larsen gjenvalgt for 2 år

Kasserer; Per Blikra                                (på valg om 1 år);

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan     (på valg om 1 år)

Styremedlemmer

Carsten Beer-Jakobsen                  (på valg om 1 år) trakk seg

Petter Fossan                                 (på valg om et år)

Koordinator for eliteserien; Joar G. Pettersen    (på valg) ønsket ikke gjenvalg

Stig Jerlow Jacobseb ble valgt inn som styremedlem for 2 år – det samme ble Øyvind Housken; styremedlem for 2 år.

NB styret bestemmer hvem som skal overta for Joar som fortsetter frem til sommeren 2018.01.14

Revisor; Ingeborg Kallberg                                    (på valg om 1 år)

Valgkomite for 2019; Atle Larsen og Eigil Gjeseth

 

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Ingen endringer.

NB kontingent betales inn til 3201 08 91581

Nye spillere må oppgi Navn; fødselsdato; Adresse og e-mail; betal på nettet, men send også Per Blikra en mail med dine detaljer; per.blikra@lyse.net

Det ble ikke gjort endringer i kontingenten, men SKU vurderer å øke til 900 for sine medlemmer.

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Joar orienterte om arbeidet og vi satser på å beholde plassen i eliteserien, selv om det er sterk motstand – mange har prestert bra, hvilket viser at det lønner seg å ha såkalt sterk motstand.

 Sak 7; turneringer; hva skjer i 2018? Orientering om ulikt… Det vil sannsynlivis bli arrangert noe relatert til Norway Chess + en Stavanger Open etc.

 sak 8; evtl.

  1. Nytt spillested på Tjensvoll Bydelshus
  2. Det blir vekselvis lyn og hurtig-sjakk; hver 3, gang bli det teori og trening på bestemte åpningssystemer – v/ IM Erik Fossan (og kanskje noen andre…)
  3. Følgende innstatsgruppe for steaming og rydding ble etablert; Bjørn, Arne, Stian og Kjell Terje. Men husk; etter at spillingen er over må alle rydde sin del: brett & brikker skal ned – bordene på plass og det må vaskes opp + at gulvet må moppes over. Dersom alle gjør sin del så blir det enkelt…

 

TK (formann)

ÅRSMØTE OG OPPSTART 15.01.18

Hei gode sjakkvenner; vårens vakreste sjakkeventyr starter i mandag 15.01.18 klokken 19.00 (sharp!) i Tjensvoll bydelshus; årsmøte først – deretter lynsjakk.

Våre beste spillere har en del flotte prestasjoner i Seriesjakk, selv om de bryner seg på sterk motstand. Sjekk f.eks Levi’s prestasjoner her;

levi andre.png

det er tatt en del skalper her… en GM og to IMér! Internasjonal prestasjon på svimlende 2505…..

tk