Valgkomite 2015

Da er valgkomiteen på plass; de heldige ble Frode Frediksen og Svein Folkvord; de presenterer resultatene av sitt viktige arbeid på mandag; husk årsmøtet klokken 19 og deretter lynsjakk (første runde i vårens tredj-vakreste eventyr….

tk

PS det vakreste er selvfølgelig tour de ski og det nest vakreste 17. mai…..

Reklamer

Årsmøtet 2015 12/1 klokken 19.00 Innkalling og saksliste

Stavanger Sjakklubb; Årsmøtet 2015; innkalling og saksliste.

 

Det avholdes årsmøte i SSK mandag 12/1-2015 klokken 19.00 i våre lokaler i Kirkegt. (psykopp).

Saksliste

Sak 1; godkjenning av innkalling (skjer via bloggen tvilsomttrekk)

Sak 2: valg av ordstyrer / referent

Sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjenning

Sak 4; valg av styre / revisor. Valgkomite er ikke avklart, men det jobbes med saken frem til årsmøtet. Styret er som følger (de som er på valg er i fet skrift)

 

Leder                                    Tor K Larsen                       på valg

Kasserer                              Per Blikra                            på valg

Ansvarlig klubbkvelder   Lasse Østebø Løvik              på valg*

Ansvarlig seriesjakk             Joar Gullestad Pettersen        på valg om 1 år

Materialforvalter                 Svein Folkvord                        på valg om 1 år

Styremedlem                      Bjørn Ellingsen                  på valg

Revisor                                Ingeborg Kallberg            på valg

 

* Lasse har flyttet til Trondheim og var egentlig på valg først om et år

sak 5; kontingent; per 2014 var kontingenten som følger; A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-; Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal det gjøres noen endringer her?

Sak 6; seriesjakken; kort rientering ved Joar Gullestad Pettersen.

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2015?

Sak 8; evtl.

tk

ÅRSMØTE 2014 referat

REFERAT fra ÅRSMØTE Stavanger Sjakklubb 13/1-2014

Sak 1; godkjenning av innkalling. Innkalling ble godkjent.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent; TK Larsen ble valgt som ordstyrer / referent.

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning. Per Blikra la frem regnskapet som er godkjent av revisor. Årsmøtet godtok regnskapet uten spesielle kommentarer.

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen og Thomas Thomassen. Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg om 1 år

Per Blikra                              kasserer                      på valg om 1 år

Thomas Thomassen               ansv. klubbkvelder    på valg om 2 år; NB vi trenger en turneringsleder til slik at Thomas kan flekse litt – han blir travel i 2014.

Thomas Thomassen               ansv. seriesjakk           på valg

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter            på valg

Bjørn Elllingsen                     styremedlem                på valg om 1 år

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg om 1 år

 

RESULTATER; Valgkomiteen fikk gjennom følgende;

Lasse Østebø Løvik             ansv. klubbkvelder     på valg om 2 år;

Joar Gullestad Pettersen    ansv. seriesjakk           på valg om 2 år

Svein Folkvord                    material forvalter         på valg om 2 år

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres; det ble vedtatt at alle disse beløpene stemmer med unntak av ungdom; de betaler 700, det samme gjør ”nye passive medlemmer”, fullverdige passive spillere betaler 750,-.

Status på kontingent blir mao som følger;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-;  Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent)

Sak 6. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen; seriesjakk for 2014 er suksess-fult avholdt en intens helg med hele 5 runder. Petter Fossan var turneringsleder og Stavanger I vant sammenlagt.

Sak 7. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved Carsten; det må etableres en arbeidsgruppe som tar ansvar for årets arrangement.

2014 (skal det være…) Norway Chess arrangeres sommeren 2014 og vi må få til en turnering a la det vi hadde i 2013. Carsten Beer Jacobsen leder denne gruppen og følgende sa seg villige til å delta; Eirik, Frode, Ståle, Thomas, TK, Lasse, Petter, Bjørn og Geir. Forslaget er at det arrangeres møter ASAP, gjerne i forkant av klubb-kveldene (f.eks kl 18.00). Carsten skal invitere (han var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet).

Flere tok til orde for at man skal arrangere BGP-turneringer og de yngre medlemmene ble utfordret til å ta ansvar (gjerne med erfarne turneringsarrangører som medspillere). Asgeir, Inge (har dommerkompetanse) og Svein sa seg interessert.

Frode Wiggen nevnte at det kunne være interessant å arrangere lynsjakk en lørdag på Kvardat slik man har gjort før; han ville ikke ta ansvar for et slikt arrangement, men oppfordret andre i klubben til å gjøre det. Han kan da være behjelpelig med å informere om hvem man skal snakke med etc.. Bl.a. har man tidligere fått premier fra butikker på Kvadrat (gavekort).

Petter Fossan gjorde oppmerksom på NM for klubblag som arrangeres til høsten; det er et sted vi bør stille lag. Lasse sa seg villig til å ta ansvar for at vi stiller med et elitelag.

Sak 8. Magnus Carlsen; han er vårt «passive» supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning?

Det ble en livlig diskusjon rundt dette, som tidligere hevdet formannen at vi bør forsøke å markere at Magnus faktisk er medlem i klubben. Generelt var folk skeptiske til at det ville være mulig å få så mye til, Magnus er p.t. populær og travel. Man ble enige om at formannen på vegne av klubben kan invitere ham til klubbkvelder dersom han skulle befinne seg i distriktet etc..

Sak 9. Evtl.

NYTT SPILLESTED; vi hadde avstemning ang hvorvidt vi skulle flytte tilbake til Tjensvoll bydelshus grunnet for mange spillere i Kirkegaten; stedet blir rett og slett for trangt. Det ble flertall for å vurdere å flytte; 15 for og 2 stemmer mot. Vi spiller neste mandag (20/1) som vanlig i Kirkegt og så vil det arrangeres lynsjakk på Tjensvoll 27/1. Dersom lokalene er ledige og kan brukes så vil vi spille der 3/2. Carsten har sjekket ut at lokalet er ledig – det er det. Eneste problem er at et sangkor øver der på samme tid, men de skal bruke ”kantinerommet” og 20/1 må noen gå dit ca kl 18.00 for å sjekke om lyden er såpass dempet at man kan spille sjakk. Alternativet er å spile i ”grevlingen”, men der er plassen kun marginalt større enn Kirkegt..

FACEBOOK; Geir Ottøy gjorde oppmerksom på at det er ”ut” med blogg for tiden. TK vil allikevel fortsette med tvilsomttrekk, men Geir vil facebooke innholdet.

TK

Årsmøte 2014; innkalling og saksliste

Det avholdes årsmøte mandag 13/1-2014 kl 19.00

SAKSLISTE ÅRSMØTE Stavanger Sjakklubb 13/1-2014

Sak 1; godkjenning av innkalling.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent;

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning.

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen og Thomas Thomassen. Status på styret per årsmøte var som følger (de på valg er i fet skrift);

Tor Ketil Larsen                           leder                            på valg om 1 år

Per Blikra                                    kasserer                      på valg om 1 år

Thomas Thomassen               ansv. klubbkvelder          på valg om 1 år; NB vi trenger en turneringsleder til slik at Thomas kan flekse litt – han blir travel i 2014.

Thomas Thomassen               ansv. seriesjakk           på valg

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter            på valg

Bjørn Elllingsen                           styremedlem                på valg om 1 år

Ingeborg Kalberg                        revisor                         på valg om 1 år

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres

Sak 6. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen

Sak 7. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved Carsten; det må etableres en arbeidsgruppe som tar ansvar for årets arrangement.

Sak 8. Magnus Carlsen; han er vårt «passive» supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning?

Sak 9. Evtl.

TK

 

ÅRSMØTET 2013 referat

Det ble avholdt årsmøtet i SSK 7/1-2012; her er referatet

Referat årsmøte i Stavanger Sjakklubb 7/1-2012

Sak 1; godkjenning av innkalling. Innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent; TK Larsen.

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning. Regnskapet ble lagt frem – når det er endelig godkjent av revisor så vil det bli lagt ut på bloggen. Regnskapet ble godkjent. Det kom til en diskusjon angående fordeling av midler mellom ungdoms- og voksendelen i klubben. Voksendelen bør arrangere flere turneringer for å få inn noe mer inntekt til «eget forbruk». Ungdomsaktivitetene vil bli prioritert som før. 

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen (bekreftet) og Bjørn Ellingsen (ikke bekreftet). Status på styret per årsmøte var som følger; Frode Wiggen og Bjørn Elingsen hadde forberedt dette godt og resultatene er som følger (fet skrift)

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Per Blikra                              kasserer                      på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Thomas Thomassen             ansv. klubbkvelder       på valg; gjenvalgt for 2 år. 

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg; Carsten takket for seg og vi ble enige om at denne stillingen er overflødig; vi vil etablere komiteer som jobber med ulike arrangementer. 

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg; her stod det feil i sakslista; det er Thomas Thomassen som har denne rollen og han er på valg om 1 år. 

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg om 1 år

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg; Bjørn Ellingsen ble valt som nytt styremedlem, 

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg; gjenvalgt for 2 år.

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres. Det ble vedtatt at ingen endringer gjøres – vi må passe godt på at alle betaler kontingenten som de skal både for å få penger i klubbkassen og fordi man må ha betalt medlemskap for å kunne delta i ulike turneringer. 

.Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se eget blogginnlegg…) Kommer etter hvert; TKs ansvar. 

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen; alt går etter planen – tre lag skal møt ehverandre; Sandnes – Stavanger I og II. Vi må ha et styremøte etter hvert hvor vi diskuterer økonomi og strategi for videre satsning på det å rykke opp i eliteserien. Mange gode SSK-spillere som har sine røtter her, men som studerer etc andre steder har sterkt ønske om at vi skal etablere oss i eliteserien – det vil jo gi dem interessant matching mot toppspillere i Norge. 

Sak 8. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved TK. Vi har ikke hørt noe mer fra Norway Chess, men arrangementet synes å gå i BOKS hvilket er utrolig spennende og godt jobbet…. Vi vil forsøke å få til en turnering av tupen NVGP parallelt og Carsten, Bjørn, Frode og Frode skal jobbe med denne saken. De må planlegge sted, form, datoer og kontakte Norway Chess (Carsten er allerede i dialog med dem).  Vi arrangere åpent KM i lynsjakk 25/2 på Tjensvoll bydelshus – TK må få det inn i terminlista. Bjørn brenner for en maraton-lynsjakk-dag og skal jobbe denne ideen frem sammen med Oddmund. SSK fyller 100 år i 2017; vi planlegger å avholde Landstureringen det året – TK skal gjøre et foreløpig fremstøt mot Jøran Janson i Sjakkforbundet. Frode nevnte at Kvadrat-lynsjakk-turneringen har vært en suksess på mange måter; han oppfordret noen til å ta denne ballen… Ingen meldte seg umiddelbart, men time will show…

Sak 9. NybegynnerKURS i SSKs regi ved Vadim? Vadim legger frem planer for våren 2013. Vadim ønsker å arrangere nybegynnerkurs i sjakk for voksne i SSKs regi; det ble en diskusjon frem og tilbake; noen hevdet at det ikke hadde noe for seg, mens andre var mer entusiastiske… Uansett så støtter vi at Vadim forsøker å få dette til; han kan bruke lokalet i Kirkegt (TK må avklare med Elin Skogen) og betaling går til SSK som så lønner Vadim; ca 100,- per deltager vil tilfalle klubben; TK og Vadim utarbeider detaljene rundet dette. 

Sak 10. Magnus Carlsen; han er vårt “passive” supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning? Etter en varm diskusjon ble vi enige om å ikke gjøre noe spesielt i denne saken; vi ser det an og er på tilbudssiden dersom anledningen byr seg; uten tvil er i stolte av å ha verdens beste sjakkspiller som medlem i klubben vår. 

Sak 11. Evtl. Det var flere saker på evtl;

a) terminlisten; TK oppdaterer den og skal også avtale med Vadim om at han tar 4-5 treningskvelder mot betaling slik vi gjorde i 2011. 

b) Johanes Kvisla tok IM-napp nylig; TK skal blogge om det flotte faktum..

c) Premiestørrelsen; det ble fremholdt at størrelsen på premiene for maratonturneringen MÅ passe inn i økonomien vår. Ungdomssprisen bør sannsynligvis inneholde et krav om en viss deltagelse – f.eks 50% av kveldene. Vi vil holde førsteprisen fornuftig hly fordi det åpenbart motiverer gode spillere til å delta. Thomas og TK skal utarbeide et forslag ASAP.

TK

ÅRSMØTE 2013

Vi innkaller til årsmøtet i Stavanger Sjakklubb førstkommende mandag 7/1 kl 18.00 MERK TIDEN…

Saksliste årsmøte i Stavanger Sjakklubb 7/1-2012

Sak 1; godkjenning av innkalling.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent;

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning.

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen (bekreftet) og Bjørn Ellingsen (ikke bekreftet). Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg

Per Blikra                              kasserer                      på valg

Thomas Thomassen             ansv. klubbkvelder       på valg

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg om 1 år

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres

.Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se eget blogginnlegg…)

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen

Sak 8. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved TK.

Sak 9. NybegynnerKURS i SSKs regi ved Vadim? Vadim legger frem planer for våren 2013.

Sak 10. Magnus Carlsen; han er vårt «passive» supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning?

Sak 11. Evtl.

TK

Referat årsmøte i Stavanger Sjakklubb 16/1-2012

Årsmøte i Stavanger Sjakklubb 16/1-2012; referat

Sak 1; godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. 

Sak 2; valg av ordstyrer/referent; TK Larsen

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning. Regnskap ble godkjent; se vedlegg til denne rapporten. 

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen og Bjørn Ellingsen. Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg om 1 år

Per Blikra                              kasserer                      på valg om 1 år

Sudhir Gupta                         ansv. klubbkvelder       på valg om 1 år

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg om 1 år

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg; Thomass Thomassen ble valgt til koordinator for seriesjakken (for 2 år); han skal ha møter med laglederne for 3 lag – derav et ungdomslag og planlegge dette slik at vi ENDELIG KAN TA STEGET OPP TIL ELITESERIEN – der vi hører hjemme…..

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg; tok gjenvalg for 2 år. 

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg om 1 år

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg om 1 år

Sak 5. Kontingent; er foreslått endret til 1000 for fullt medlemskap + 600 for b-medlem og fortsatt 300 for junior. Fult og b-medlem betaler 200 til premiefondet. Denne endringen må evtl.  godkjennes av årsmøtet. Følgende ble bestemt; 

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/»ny-passivt medlem»; 600,-

Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent)

Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se Stavanger sjakklubbs blogg – legges ut i løpet av uken). Ble fremlagt av TK Larsen og godkjent med noen få endringer. 

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Viktor Haavik/Vadim Daskevics.; se punkt 4; etter lengre diskusjon ble vi enige om å ha en koordinator i tillegg til evtl. lagledere. 

Sak 8. Turneringer; status-rapport ved arbeidsgruppen som består av Vadim Dascevics, Carsten Beer-Jakobsen og Odin Blikra Vea. Det arrangeres lynsjakkturnering på Madla Amfi 28/1-2012 og det planlegges en Stavanger OPEN turnering til våren. Ellers skal gruppen konsolidere seg…

Sak 9. Evtl. Ingen saker meldt. 

TK

Vedlegg; regnskap signert av revisor/kasserer. Oppdatert årsrapport for 2011 – se eget innlegg.

signert regnskap SSK 2011