Årsmøtet 2015 12/1 klokken 19.00 Innkalling og saksliste

Stavanger Sjakklubb; Årsmøtet 2015; innkalling og saksliste.

 

Det avholdes årsmøte i SSK mandag 12/1-2015 klokken 19.00 i våre lokaler i Kirkegt. (psykopp).

Saksliste

Sak 1; godkjenning av innkalling (skjer via bloggen tvilsomttrekk)

Sak 2: valg av ordstyrer / referent

Sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjenning

Sak 4; valg av styre / revisor. Valgkomite er ikke avklart, men det jobbes med saken frem til årsmøtet. Styret er som følger (de som er på valg er i fet skrift)

 

Leder                                    Tor K Larsen                       på valg

Kasserer                              Per Blikra                            på valg

Ansvarlig klubbkvelder   Lasse Østebø Løvik              på valg*

Ansvarlig seriesjakk             Joar Gullestad Pettersen        på valg om 1 år

Materialforvalter                 Svein Folkvord                        på valg om 1 år

Styremedlem                      Bjørn Ellingsen                  på valg

Revisor                                Ingeborg Kallberg            på valg

 

* Lasse har flyttet til Trondheim og var egentlig på valg først om et år

sak 5; kontingent; per 2014 var kontingenten som følger; A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-; Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal det gjøres noen endringer her?

Sak 6; seriesjakken; kort rientering ved Joar Gullestad Pettersen.

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2015?

Sak 8; evtl.

tk