GM på besøk mandag 09.10.17!!!

STORMESTERBESØK OG DELTAKELSE I LYNSJAKK MANDAG 9. OKTOBER!

Vi har gleden av å meddele at stormester Giga Quparadze fra Georgia (FIDE rating 2510) gjester klubben mandag 9. oktober.

Han vil gi en kort sjakkleksjon på ca. 30 minutter og deltar deretter i lynsjakkturnering sammen med oss.
Så da blir det anledning for oss alle å bryne seg mot en stormester!

Giga er en giftig og fargerik angrepsspiller og i følge ryktene enda mer i lyn- og hurtigsjakk enn i langsjakk.
I 2016 spilte han bl.a. remis mot Karjakin i World Rapid, interesserte kan se det fargerike partiet på denne linken:
https://www.365chess.com/search_result.php?submit_search=1&eco=B90&wid=18504#

Foranledningen for det storfine besøker er at Giga skal delta i Stavanger Open som klubben arrangerer 11. – 15. oktober.

Vi håper mange av medlemmene deltar, både på klubbkvelden mandag 9. oktober og i Stavanger Open!

Petter / TK

Advertisements

Oppstart høsten 2017 28/8

Vi starter opp høstMARATONturneringen mandag – vi har følgende forslag til opplegg for høsten

Mandag 28.08: Velkomstlyn

Mandag 04.09: Hurtigsjakk

Mandag 11.09: Hurtigsjakk med tematurnering. Erik velger åpning og introduserer denne

Mandag 18.09: Lyn

Mandag 25.09: Hurtigsjakk

Mandag 02.10 Hurtigsjakk med tematurnering. Samme åpning som sist. Erik repeterer samt legger vekt på hva jeg typisk observerte mange gjorde feil første spillekveld osv.

Dvs hver tematurnering i en åpning går over to kvelder. Jeg tror det vil være en fin læring for mange og kanskje inspirasjon til å prøve ut åpningen i turneringsparti også.

Sponsoraften med urmaker Thorbjørnsen

13/6 klokken 17-20 inviterer vår sponsor Urmaker Thorbjørnsen til KLOKKEKVELD; se følgende facebook-link; Klokkeaften

Heisann, som sponsor av Sjakk NM i Stavanger vil Urmaker Thorbjørnsen på Nytorget gjerne invitere til en kveld 13 juni 17-20 med klokkeprat og litt forfriskninger. Da vil det og bli noe rabatter for oss på hele sortimentet, og noen spesialtilbud på noen utvalgte modeller.
Dette er med bindende påmelding da det blir kjøpt inn forfriskninger, og gir oss alle en mulighet å bli bedre kjent med en butikk som håper og ønsker å være sponsor og ved andre anledninger.
Påmelding til event@cicons.no

tk (stolt eier av en Omega speedmaster…… say no more….)

100-års jubileum 17-19/3; info…

Hei alle sjakkvenner,

Stavanger Sjakklubb og Stavanger Sjakklubb Ungdom er svært tilfreds med stor interesse for og oppslutning rundt klubbens 100-års jubileumsturnering neste helg.

Det er p.t. 130 påmeldte, men i tillegg en god del på venteliste da vi har måttet sjekke tilstrekkelig plass på spillehotellet Scandic Forus Hotel.

Det har vi nå fått og har derfor kapasitet til å kunne ha inntil ca. 160 deltakere.

Dersom du er interessert i å delta og fortsatt ikke har meldt deg på send snarest en e-post til Carsten Beer Jacobsen, e-post sjakk@cicons.no og meld din interesse for å delta!

For at oppstarten neste fredag 17. mars skal gå mest mulig effektivt og for å unngå forsinkelser med igangsetting oppfordrer vi alle til å betale startkontingenten til Stavanger Sjakklubbs bankkontonr. 3250.28.70660, fortrinnsvis så snart som mulig og senest onsdag 15. mars.

På vegne av Stavanger Sjakklubb og Stavanger Sjakklubb Ungdom ønskes alle deltakere velkommen til turneringen!

Hilsen for SSK og SSKU

Petter Fossan

Årsmøte 2017; referat

Det ble avholdt årsmøte i SSK 090117; her er referatet

Referat;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk); innkalling ble godkjent

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK Larsen ble valgt som ordstyrer og referent

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem foreløpig regnskap – det vil signert av revisor og kopi vil legges ut på bloggen etter hvert. Økonomien er relativt god; vi har noe midler på bok og inntekter i sikte. Det var ingen vesentlige innvendinger til regnskapet.

 

sak 4; valg av styre/revisor;

Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb; Carsten Beer-Jakobsen og Eirik Kyrkjebø fikk gjennomslag for følgende; 

leder; TK Larsen                                                      (på valg); gjenvalgt for 1 år.

Kasserer; Per Blikra                                                (på valg); gjenvalgt for 2 år

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan                       (på valg); gjenvalgt for 2 år

Styremedlem; Bjørn Ellingsen                                 (på valg); går ut; Carsten Beer-Jakobsen  ble valgt som styremedlem for 2 år og Petter Fossan ble nytt styremedlem for 2 år. 

Koordinator for eliteserien; Joar G. Pettersen        (på valg om 1 år)

Revisor; Ingeborg Kallberg                                    (på valg); gjenvalgt for 2 år

Valgkomite for 2018 er Atle Larsen og Eirik Kyrkjebø.

 sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Ingen endringer.

NB kontingent betales inn til 3201 08 91581

Nye spillere må oppgi Navn; fødselsdato; Adresse og e-mail

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Joar er p.t. i Thailand; Petter Fossan orienterte om aktivitetene. 

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2017? Orientering om Landsturneringen…Landsturneringens arbeid ble presentert – alt er i rute, men det trengs fortsatt medhjelpere; oversikt ble delt ut av Petter / Carsten. Jubileumsturneringen ble diskutert (se egen blogg-artikkel). 

sak 8; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com; ingen saker var meldt – det ble tatt opp om endring av spillested igjen skulle diskuteres; ingen endringer ble vedtatt; spillested forblir Psykopp i 2017, så får vi se etter hvert. Lokalet har ikke plass til så mange flere enn 32…. men av erfaring ser vi at oppmøtet blir mer stabilt rundt 20-25. 

tk