REFERAT ÅRSMØTE 15.01.18

REFERAT ÅRSMØTE I STAVANGER SJAKKLUBB 15.01.18

 

referat

sak 1; godkjenning av innkalling; innkallingen ble godkjent.

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK Larsen ble valgt til begge deler

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem foreløpig regnskap som ble godkjent uten innvendinger. Revisor-attestert regnskap vil bli lagt frem om et par uker – det vil bli publisert på ”tvilsomttrekk”-bloggen

sak 4; valg av styre/revisor; Valgkomite for 2018 var Atle Larsen og Eirik Kyrkjebø.

leder; TK Larsen                    (på valg); TK larsen gjenvalgt for 2 år

Kasserer; Per Blikra                                (på valg om 1 år);

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan     (på valg om 1 år)

Styremedlemmer

Carsten Beer-Jakobsen                  (på valg om 1 år) trakk seg

Petter Fossan                                 (på valg om et år)

Koordinator for eliteserien; Joar G. Pettersen    (på valg) ønsket ikke gjenvalg

Stig Jerlow Jacobseb ble valgt inn som styremedlem for 2 år – det samme ble Øyvind Housken; styremedlem for 2 år.

NB styret bestemmer hvem som skal overta for Joar som fortsetter frem til sommeren 2018.01.14

Revisor; Ingeborg Kallberg                                    (på valg om 1 år)

Valgkomite for 2019; Atle Larsen og Eigil Gjeseth

 

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Ingen endringer.

NB kontingent betales inn til 3201 08 91581

Nye spillere må oppgi Navn; fødselsdato; Adresse og e-mail; betal på nettet, men send også Per Blikra en mail med dine detaljer; per.blikra@lyse.net

Det ble ikke gjort endringer i kontingenten, men SKU vurderer å øke til 900 for sine medlemmer.

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Joar orienterte om arbeidet og vi satser på å beholde plassen i eliteserien, selv om det er sterk motstand – mange har prestert bra, hvilket viser at det lønner seg å ha såkalt sterk motstand.

 Sak 7; turneringer; hva skjer i 2018? Orientering om ulikt… Det vil sannsynlivis bli arrangert noe relatert til Norway Chess + en Stavanger Open etc.

 sak 8; evtl.

  1. Nytt spillested på Tjensvoll Bydelshus
  2. Det blir vekselvis lyn og hurtig-sjakk; hver 3, gang bli det teori og trening på bestemte åpningssystemer – v/ IM Erik Fossan (og kanskje noen andre…)
  3. Følgende innstatsgruppe for steaming og rydding ble etablert; Bjørn, Arne, Stian og Kjell Terje. Men husk; etter at spillingen er over må alle rydde sin del: brett & brikker skal ned – bordene på plass og det må vaskes opp + at gulvet må moppes over. Dersom alle gjør sin del så blir det enkelt…

 

TK (formann)

Årsmøte 2017; innkalling

Årsmøte 2017 avholdes 9/1-2016 i lokalene i Psykopp; oppmøte kl 19.00

Saksliste;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk)

sak 2; valg av ordstyrer / referent

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening

sak 4; valg av styre/revisor;

leder; TK Larsen                                                      (på valg)

Kasserer; Per Blikra                                                (på valg)

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan                       (på valg)

Styremedlem; Bjørn Ellingsen                                 (på valg)

Koordinator for eliteserien; Joar G. Pettersen        (på valg om 1 år)

Revisor; Ingeborg Kallberg                                    (på valg)

Valgkomite for 2017 er Carsten Beer-Jakobsen og Eirik Kyrkjebø.

 sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres?

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2016? Orientering om Landsturneringen…

sak 8; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com

tk

ÅRSMØTET 2016; referat

REFERAT FRA Årsmøte 2016 ble avholdt 18/1-2016 i lokalene i Psykopp; oppmøte kl 19.00

Saksliste;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk); innkalling ble enstemmig godkjent.

sak 2; valg av ordstyrer / referent; TK ble valgt til referent.

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening; Per Blikra la frem regnskap som ble godkjent – man diskuterte at en del overskuddet vil bli overført til SSKU i 2016. Det var ingen innvendinger til det, men dette vil endelig bli godkjent i neste års regnskap.

sak 4; valg av styre/revisor; valgkomite består av Erik Fossan og Bjørn Ellingsen

leder; TK Larsen (på valg om 1 år)

Kasserer; Per Blikra (på valg om 1 år)

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan (på valg om 1 år)

Materialforvalter; Svein Folkvord (på valg)

Styremedlem; Bjørn Ellingsen (på valg om 1 år); valgkomiteen hadde arbeidet godt og følgende endringer ble vedtatt; materialforvalter Svein Folkvord ønsket ikke gjenvalg og man bestemte at klubben ikke trenger en egen materialforvalter; Joar Gullestad Pettersen ble valgt til koordinator for Eliteserien for to år – denne posisjonen ble definert som en del av styret. Revisor Ingeborg Kallberg vil også fortsette. Valgkomite for 2017 er Carsten Beer-Jakobsen og Eirik Kyrkjebø.

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres? Det ble ikke gjennomført noen endringer; det kom opp forslag om å redusere prisen for studenter fra 800 til 600; det ble flertall mot dette forslaget.

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen; Stavangers opprykk i Eliteklassen har vært og er – en suksesshistorie. Joar redegjorde for dette.

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2016? Det ble orientert om ulike arrangementer og arbeidsrupper; bl.a. NM 2017 som har en stor gruppe engasjerte folk. NM for klubblag arrangeres i tidsrommet 10-12/6-2016. SSK er også 100 år i 2017.

Sak 8; maratonturneringen våren 2016; skal vi endre på spilletypene – mer fokus på hurtig- og lynsjakk? Det ble en lang og livlig diskusjon om dette og man vedtok å ikke ta bort langsjakken (10 mot 6), men man vil forkorte tidskontrollen noe (til 1 time 15 min + 30 sek per trekk)

sak 9; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com. Det var innmeldt sak angående rating av spillingen i klubben, denne saken ble ikke diskutert pga at tiden ikke strakk til og forslagsstiller var ikke på møtet. Det vil bli tatt opp med turneringsleder (Erik Fossan) underveis.

tk

Årsmøte 18/1-2016 Saksliste

Årsmøte 2016 avholdes 18/1-2016 i lokalene i Psykopp; oppmøte kl 19.00

Saksliste;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk)

sak 2; valg av ordstyrer / referent

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening

sak 4; valg av styre/revisor; valgkomite består av Erik Fossan og Bjørn Ellingsen

leder; TK Larsen (på valg om 1 år)

Kasserer; Per Blikra (på valg om 1 år)

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan (på valg om 1 år)

Materialforvalter; Svein Folkvord (på valg)

Styremedlem; Bjørn Ellingsen (på valg om 1 år)

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres?

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2016?

Sak 8; maratonturneringen våren 2016; skal vi endre på spilletypene – mer fokus på hurtig- og lynsjakk?

sak 9; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com

Årsmøtet 2015; referat

Det møtte opp 20 mann på årsmøtet 2015; her er referat og regnskap;

Sak 1; godkjenning av innkalling (skjer via bloggen tvilsomttrekk); innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 2: valg av ordstyrer / referent; TK ble valgt til ordstyrer og referent. 

Sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjenning. Per Blikra la frem et godt regnskap og fikk kred for det arbeidet det er å føre regnskap som nærmer en million per år; se vedheng. 

Sak 4; valg av styre / revisor. Valgkomite er ikke avklart, men det jobbes med saken frem til årsmøtet. Styret er som følger (de som er på valg er i fet skrift); valgkomitten bestod av Frode Fredriksen og Svein Folkvord; alle tok gjenvalg og Erik Fossan ble ansvarlig for klubbkveldene. 

 

Leder                                    Tor K Larsen                  på valg gjenvalgt for 2 år

Kasserer                              Per Blikra                       på valg gjenvalgt for 2 år

Ansvarlig klubbkvelder   Lasse Østebø Løvik             på valg* Erik Fossan valgt for 2 år

Ansvarlig seriesjakk             Joar Gullestad Pettersen        på valg om 1 år

Materialforvalter                 Svein Folkvord                        på valg om 1 år

Styremedlem                      Bjørn Ellingsen                  på valg gjenvalgt for 2 år

Revisor                                Ingeborg Kallberg            på valg gjenvalgt for 2 år

 

* Lasse har flyttet til Trondheim og var egentlig på valg først om et år

sak 5; kontingent; per 2014 var kontingenten som følger; A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-; Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal det gjøres noen endringer her? Det ble gjort endringer i kontingent slik at følgende gjelder; 

A-medlem; 1000,-  B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800     Student; 800,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent).

Sak 6; seriesjakken; kort rientering ved Joar Gullestad Pettersen. Joar la frem resultatene og fremtidsplanene; han fikk kred for godt og systematisk arbeid; endelig har vi et motivert og kompetent lag i toppserien – målet er å bli værende der… 

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2015? Neste mandag er det Åpent Rogalandsmesterskap i lynsjakk; se egen blogg. Dessuten ble det diskutert hvorvidt man skal ha noe parallell arrangement til Norway Chess (visstnok fra 14/6 og 10 dager fremover); vi vil sannsynligvis ikke gjenta fjorårets Stavanger Open, men kanskje ha en mindre turneringen. Generelt ble folk oppfordret til å ta ansvar, delta på arrangement av og ta initiativ til f.eks NGP-turneringer (hurtig – lyn). Vi har dessuten opsjon på Landsturneringen i 2017 som også er 100-års jubileum for Stavanger Sjakklubb; her var det flere som sa de ville delta. Carsten, Petter og Erik er allerede engasjert i dette og f.eks TK og Svein sa de ville kunne prioritere et slikt arrangement. For en god gjennomføring må vi ha 5-6 personer i arrangementskomiteen + 15-20 som deltar på selve gjennomføringen. Vi oppfordrer medlemmer til å stille som vakter etc på Norway Chess 2015 fordi det genererer midler til klubben

Sak 8; evtl.Svein og TK har montert skap og det skal anskaffes kodelås; koden blir 2017. Erik Fossan går til innkjøp av en PC til bruk i klubben. Klubben dekker denne utgiften.

NB oppmøte for spilling blir innskjerpet til klokken 18.45; Erik Fossan har telefon 91181009 dersom man må sende ham beskjed; spillestart blir 19.05-19.10; ikke senere. 

tk

ssk regnskap 2014