HURTIGSJAKKTURNERING 3/6-2012; turneringsledere søkes!!

Etter initiativ fra Fossan-brødrene og Carsten BJ planlegges det en hurtigsjakkturnering 3/6-2012; dette skjer i samarbeid med SSK og vi oppfordrer medlemmer som tenker at de vil være «turneringsledere» for FIDE-turneringen i 2013 om å melde seg. Det er Carsten som er hovedturneringsleder, vi andre kan bruke dette arrangementet til å høste erfaringer.

MINNER også om at vi trenger folk som melder seg til å gjøre avtaler om deltagelse i arrangementet i 2013; særlig yngre medlemmer i SSK (f.eks under 25 år…..) oppfordres til å melde sin interesse. Gjør det gjerne via denne bloggen! Eller direkte til meg på tkmaclarsen@mac.com

God Påske; Håper dere finner kyllingen…..

tk

FIDE-turneringen 2013 kort referat fra møte 19/3-12

Representanter fra SSK og Sandnes SK diskuterte seg frem til avtaleutkast som oversendes TOWER as. Ansvarlig for kontakten med TOWER as er Frode Wiggen (+ Erlend Stangeland, TK Larsen og Thomas Thomassen) – disse har mandat fra SSK/Sandnes SK til å signere kontrakten; ved større endringer vil man diskutere detaljene per mail.

Spillestedet er (i følge Jøran Aulin-Jansson) nå bestemt til å være hotell Residence i Sandnes. Flere uttalte at vi bør profilere Stavanger også og vi har som målsetning å ha arrangementet i 2014 i Stavanger – det vil innebære at vi må forsøke å finne et tilbud som matcher Residence…).

Det ble diskutert at det vi må ha en base med medlemmer som sier seg villige til å sette av tid til arrangementet (juni 2013). Følgende ble sagt på møtet; TK Larsen, Erlend Stangeland, Geir Ottøy, Petter Fossan, Gaute Ljones vil alle sette av minst onsdag til søndag for å hjelpe til med arrangementet. TK og Erlend var 100% sikre på at de ville kunne sette av alle dagene. Frode Wiggen, Terje Melkeraaen og Henning Melhus kunne sette av helgen + minst 1 dag. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av TK Larsen, Erlend Stangeland og Joar Gullestad Pettersen (sistnevnte ikke tilstede på møtet – så her må vi ha et lite forbehold). Denne gruppen skal i løpet av  uker komme opp med en bindende liste på hvem som forplikter seg til å gjøre hva… (7 uker fordi vi da vil ha et nytt 18-19.15 møte i SSK om status i arbeidet…vi avtalte egentlig om 5 uker, men da er TK på reise – det gjelder også om 6 uker)

Det ble også diskutert at vi må arrangere et kurs i det å lede sjakkturneringer.

tk

SUPERTURNERING 2013; planleggingsmøte 5/3-2012 kl 18.00

Pga av ulike faktorer ble planleggingsmøtet forrige mandag ikke beslutningsdykitg og vi inviterer til NYTT møte 5/3 kl 18.00. MØT OPP: nå legger vi planene for FIDE-turneringen 2013!

Agenda er følgende;

1) mannskaper; for selve turnerinngen (ca 13-23/6-2013) må det totalt være 15 mann som engasjeres “av og på”: 10 må kunne være tuneringsleder for 30-40 spillere hver; det må velges en komite for denne gruppen som vil få ansvar for å rekruttere mannskapene (NB Sandnes skal også stille med folk så vi trenger ikke finne alle 15…)

2) spillested; Residence i Sandnes har kommet med godt tilbud og NM-arrangementet der i 2005 var vellykket. Allikevel; kan vi klare å få til et godt spillested i Stavanger? Ideer til nå er konserthuset – Stavanger forum (dyyyrt) ??

3) kontrakt; forslag til kontrakt vil bli diskutert

4) det må etableres 3 arbeidsgrupper for de ovenforstående punktene…

5) evtl.

tk