Årsmøte 18/1-2016 Saksliste

Årsmøte 2016 avholdes 18/1-2016 i lokalene i Psykopp; oppmøte kl 19.00

Saksliste;

sak 1; godkjenning av innkalling (via bloggen tvilsomttrekk)

sak 2; valg av ordstyrer / referent

sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjening

sak 4; valg av styre/revisor; valgkomite består av Erik Fossan og Bjørn Ellingsen

leder; TK Larsen (på valg om 1 år)

Kasserer; Per Blikra (på valg om 1 år)

Ansvarlig klubbkvelder; Erik Fossan (på valg om 1 år)

Materialforvalter; Svein Folkvord (på valg)

Styremedlem; Bjørn Ellingsen (på valg om 1 år)

sak 5; kontingent; per dags dato har vi følgende;

A-medlem; 1000,- B-medlem/”ny-passivt medlem”; 800,-, passive spillere 800,-; Ungdom (under 20); 800 Student; 800,- Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal dette endres?

Sak 6; seriesjakken; status ved Joar Gullestad Pettersen

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2016?

Sak 8; maratonturneringen våren 2016; skal vi endre på spilletypene – mer fokus på hurtig- og lynsjakk?

sak 9; evtl. man kan melde saker til TK Larsen per tkmaclarsen@me.com

Årsmøtet 2015 12/1 klokken 19.00 Innkalling og saksliste

Stavanger Sjakklubb; Årsmøtet 2015; innkalling og saksliste.

 

Det avholdes årsmøte i SSK mandag 12/1-2015 klokken 19.00 i våre lokaler i Kirkegt. (psykopp).

Saksliste

Sak 1; godkjenning av innkalling (skjer via bloggen tvilsomttrekk)

Sak 2: valg av ordstyrer / referent

Sak 3; regnskap; kasserer legger frem for godkjenning

Sak 4; valg av styre / revisor. Valgkomite er ikke avklart, men det jobbes med saken frem til årsmøtet. Styret er som følger (de som er på valg er i fet skrift)

 

Leder                                    Tor K Larsen                       på valg

Kasserer                              Per Blikra                            på valg

Ansvarlig klubbkvelder   Lasse Østebø Løvik              på valg*

Ansvarlig seriesjakk             Joar Gullestad Pettersen        på valg om 1 år

Materialforvalter                 Svein Folkvord                        på valg om 1 år

Styremedlem                      Bjørn Ellingsen                  på valg

Revisor                                Ingeborg Kallberg            på valg

 

* Lasse har flyttet til Trondheim og var egentlig på valg først om et år

sak 5; kontingent; per 2014 var kontingenten som følger; A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 700,-, passive spillere 750,-; Ungdom (under 20); 700     Student; 750,-  Tittelspillere (GM, IM og FM betaler ikke kontingent). Skal det gjøres noen endringer her?

Sak 6; seriesjakken; kort rientering ved Joar Gullestad Pettersen.

Sak 7; turneringer; hva skjer i 2015?

Sak 8; evtl.

tk

ÅRSMØTE 2013

Vi innkaller til årsmøtet i Stavanger Sjakklubb førstkommende mandag 7/1 kl 18.00 MERK TIDEN…

Saksliste årsmøte i Stavanger Sjakklubb 7/1-2012

Sak 1; godkjenning av innkalling.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent;

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning.

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen (bekreftet) og Bjørn Ellingsen (ikke bekreftet). Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg

Per Blikra                              kasserer                      på valg

Thomas Thomassen             ansv. klubbkvelder       på valg

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg om 1 år

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg

Sak 5. Kontingent; følgende gjelder per dags dato;

A-medlem; 1000,- (derav 100 til premiepott)     B-medlem/”ny-passivt medlem”; 600,-Ungdom (under 20); 600     Student; 750,-;   Tittelspillre (GM, IM og FM betaler ikke kontingent); forslaget er at dette videreføres

.Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se eget blogginnlegg…)

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Thomas Thomassen

Sak 8. Turneringer; hva er planlagt for 2013? Status ang Norway Chess ved TK.

Sak 9. NybegynnerKURS i SSKs regi ved Vadim? Vadim legger frem planer for våren 2013.

Sak 10. Magnus Carlsen; han er vårt «passive» supermedlem; skal vi gjøre noe i den anledning?

Sak 11. Evtl.

TK

ÅRSMØTE 16/1-2012; innkalling og saksliste

Det vil bli avholdt årsmøte kl 18.00 mandag 16/1-2012. Her er sakslisten;

Saksliste årsmøte i Stavanger Sjakklubb 16/1-2012

Sak 1; godkjenning av innkalling.

Sak 2; valg av ordstyrer/referent;

Sak 3; regnskapet; Per Blikra legger frem for godkjenning.

Sak 4; valg av styre/revisor. Valgkomitee; Frode Wiggen og Bjørn Ellingsen. Status på styret per årsmøte var som følger;

Tor Ketil Larsen                     leder                            på valg om 1 år

Per Blikra                              kasserer                      på valg om 1 år

Sudhir Gupta                         ansv. klubbkvelder       på valg om 1 år

Carsten Beer-Jakobsen        ansv. eksterne turn.    på valg om 1 år

Victor Havik                           ansv. seriesjakk           på valg

Joar Gullestad Pettersen       material forvalter         på valg

Håvard Løvik                          styremedlem                på valg om 1 år

Ingeborg Kalberg                    revisor                         på valg om 1 år

Sak 5. Kontingent; er foreslått endret til 1000 for fullt medlemskap + 600 for b-medlem og fortsatt 300 for junior. Fult og b-medlem betaler 200 til premiefondet. Denne endringen må evtl.  godkjennes av årsmøtet.

Sak 6. Årsrapport; til godkjenning (se Stavanger sjakklubbs blogg – legges ut i løpet av uken).

Sak 7. Seriesjakken; kort orientering om status ved Viktor Haavik/Vadim Daskevics.

Sak 8. Turneringer; status-rapport ved arbeidsgruppen som består av Vadim Dascevics, Carsten Beer-Jakobsen og Odin Blikra Vea.

Sak 9. Evtl.

TK