Referat møte 6/1-2014

Vi hadde et lite formøte på sist mandag om følgende;

1) valgkomite; den består av Frode Wiggen og Thomas Thomassen

2) Norway Chess arrangeres 2-13/6; på årsmøtet må vi etablere en handlingskraftig komite (Carsten sa seg villig til å lede den)

3) Seriesjakk; vi stiller med 4 lag og hr litt problemer med å få nok folk til lag 2; se egen blogg.

Neste mandag er det årsmøte; jeg vil legge ut saksliste senere i kveld. NB det starter klokken 19; ikke 18 som tidligere antydet…

tk

SERIESJAKK 2012 referat

Det ble 22/10-12 avholdt et møte i SSK angående deltagelse i seriesjakken. Vi avtalte å melde på 2 lag; lagleder for 1. laget er Johannes Kvisla og for 2. laget Eirik Kyrkjebø. Thomas Thomassen og undertegnede har i ansvar å sørge for at lagene blir påmeldt. Vi satser på at en rekke sterke SSK-spillere som Lasse Løvik, Jon K Haar, Johannes Kvisla, Joar Gullestad Pettersen og Håkon Strand vil spille. Men ellers er flere aktive spillere aktuelle for 2. er laget. Laglederne har som ansvar å få lagene til å stille opp. Vi regner med at tittelholdere som Vadim og Erik/Petter også kanskje vil representere oss i noen kamper. Målet er at vi skal rykke opp i eliteserien.

I løpet av møtet ble det understreket at vi også må satse på NM-lag som arangeres i ca juni 2013; god ide! Det ble også uttrykt skepsis til at man etl. skulle bruke store summer på å leie inn spillere som egentlig ikke har noe med klubben å gjøre. Men erfaringen fra i fjor (hvor Vadim brukte sine gode kontakter) var at det lot seg gjøre for en relativt billig penge. Vi får ta den diskusjonen når det blir aktuelt med stikk-kamper.

tk

FIDE-turneringen 2013 kort referat fra møte 19/3-12

Representanter fra SSK og Sandnes SK diskuterte seg frem til avtaleutkast som oversendes TOWER as. Ansvarlig for kontakten med TOWER as er Frode Wiggen (+ Erlend Stangeland, TK Larsen og Thomas Thomassen) – disse har mandat fra SSK/Sandnes SK til å signere kontrakten; ved større endringer vil man diskutere detaljene per mail.

Spillestedet er (i følge Jøran Aulin-Jansson) nå bestemt til å være hotell Residence i Sandnes. Flere uttalte at vi bør profilere Stavanger også og vi har som målsetning å ha arrangementet i 2014 i Stavanger – det vil innebære at vi må forsøke å finne et tilbud som matcher Residence…).

Det ble diskutert at det vi må ha en base med medlemmer som sier seg villige til å sette av tid til arrangementet (juni 2013). Følgende ble sagt på møtet; TK Larsen, Erlend Stangeland, Geir Ottøy, Petter Fossan, Gaute Ljones vil alle sette av minst onsdag til søndag for å hjelpe til med arrangementet. TK og Erlend var 100% sikre på at de ville kunne sette av alle dagene. Frode Wiggen, Terje Melkeraaen og Henning Melhus kunne sette av helgen + minst 1 dag. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av TK Larsen, Erlend Stangeland og Joar Gullestad Pettersen (sistnevnte ikke tilstede på møtet – så her må vi ha et lite forbehold). Denne gruppen skal i løpet av  uker komme opp med en bindende liste på hvem som forplikter seg til å gjøre hva… (7 uker fordi vi da vil ha et nytt 18-19.15 møte i SSK om status i arbeidet…vi avtalte egentlig om 5 uker, men da er TK på reise – det gjelder også om 6 uker)

Det ble også diskutert at vi må arrangere et kurs i det å lede sjakkturneringer.

tk

møte om lagsjakk SSK; referat for 4/10 2011

SSK hadde 4/10-2011 et møte angående lagsjakk; det ble bestemt at vi stiller 2-3 lag i seriesjakken; lagleder for 1. laget (som er et toppet lag) er Vadim Daskevics. Lagleder for lag 2 (som er mer et ungdomslag) er Eirik Kyrkjebø. Evtl blir Gaute Ljones leder for lag 3 (slik han var det i fjor) – TK spør ham om det…

Vi stiller IKKE lag på Fagernes 14-16/10; det ble for mange som ikke kunne…

Et par andre saker ble også diskutert; PC’en….. er på Tjensvold; Joar tar den med til Sudhir neste gang slik at den kan brukes til rundeoppsett.

Vi vil forsøke å få til kurs i turneringsledelse (ansvarlig Victor); Sudhir bør prioriteres, men kanskje kan vi få til en lokal undervisningshelg.

Vi diskuterte en mail fra Erik Fossan (4/10-11 til TK) angående det at SSK – voksengruppen, bør arrangere regelmessige turneringer. Det er vi enige i… vi vil lage en plan for hva vi vil arrangere og sørge for at andre enn Fossan-brødrene / Carsten Beer-Jakobsen skal ha ansvar for slikt. Det var stor enighet i gruppen om at det som skjer innen ungdomssjakken med arrangementer, turer og trening er svært positivt. RM burde ha vært initiert av oss… Folk ble oppfordret til å delta 30/10 som er RM hurtigsjakk

Det kom også frem at noen ikke uten videre mener at det er en forbedring med nye lokaler midt i byen – bl.a. medfører det parkeringsutgifter. Vi er enige om at dette prøves ut denne høsten – så evaluerer vi dette i desember.

tk